Dwujęzyczna szkoła podstawowa ma wiele plusów. Język obcy traktowany jest w niej na równo z językiem ojczystym. Gdańsk, Wrocław czy Warszawa to przykładowe miasto w których znajdziesz dwujęzyczną szkołę podstawową. Czy wiesz, że nauka w drugim języku od wczesnych lat wpływa korzystnie na rozwój dziecka. Warto także wspomnieć, że liczebność klas w szkołach dwujęzycznych jest mniejsza. Dzięki temu tok nauczania jest bardziej zindywidualizowany i dopasowany  do potrzeb poszczególnych uczniów.

W jaki sposób przygotować dziecko do nauki w szkole dwujęzycznej?

Najbardziej sprawdzonym sposobem przygotowania dziecka do nauki w dwujęzycznej szkole jest oswojenie go z językiem obcym. Maluchy, mające w wieku od 3 do 5 lat kontakt z obcym językiem, naturalnie go chłoną. Nie zapominaj również, że podstawowa znajomość języka obcego to warunek, który trzeba spełnić do przyjęcia do szkoły tego typu. Właśnie dlatego powinno się zadbać aby maluch od przedszkola mówił w języku obcym.

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Nauczanie dwujęzyczne jest to system który polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów posługując się dwoma językami. Efektem tego doprowadza się do rozwoju wyższych kompetencji językowych, osiąganych przez uczniów, którzy uczęszczają do takiej szkoły. Plusy takiego stylu nauczania to:

  • kształtowanie postawy zrozumienia odmienności geograficznej i kulturalnej obszaru językowego różniącego się od ojczystego;
  • uczenie się literatury, kultury czy też historii innych krajów;
  • szybszy dostęp do zagranicznych programów edukacyjnych;
  • możliwości dalszej edukacji za granicą.

Jak nauczanie dwujęzyczne wygląda w praktyce?

Nauczanie dwujęzyczne jest to zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe, dążące aby uczniowie swobodnie posługiwali się zarówno w mowie i w piśmie zarówno językiem ojczystym jak i obcym na tym samym poziomie. Niemniej takie nauczanie nie jest realizowane na tych lekcjach: języka polskiego, historii i geografii Materiałami dydaktycznymi na pozostałych lekcjach to zarówno polskie podręczniki, a także skrypty w języku obcym. Taka metoda sprawia, że realne staje się zgłębienie wiedzy wraz z umiejętnościami językowymi w szerokim zakresie.

Nauczanie dwujęzyczne a spojrzenie neurodydaktyki

Neurodydaktyczne badania mówią, że nauczanie przedmiotów w dwu językach usprawnia działanie mózgu i zwiększa osiągane wyniki przez uczniów, a także zapewnia im wszechstronny rozwój. Osoby dwujęzyczne mają zdecydowanie wyższy poziom myślenia będącego podstawą twórczości. Dodatkowo badania wskazują też, że dwujęzyczność może przynieść korzyści poznawcze. Maluchy znające dwa języki, prędzej są w posiadaniu świadomości językowej, oznacza to, że są świadome z tego, że język to kod, podlega pewnym regułom. Sprawia to, że zdecydowanie sprawniej a także skuteczniej uczyć się kolejnych języków.

Jaka jest przyszłość akademicka i zawodowa osób po nauczaniu dwujęzycznym?

Nauczanie tego typu realizuje się w oddziałach dwujęzycznych  zgodnie z polskim systemem edukacji a absolwenci przystępują do egzaminów maturalnych które są zgodne z wymaganiami polskiego systemu edukacji. Niemniej uczunień uzyskuje zwiększoną liczbę punktów z języka angielskiego w rekrutacji na uczelnie wyższą w kraju. Należy także dodać, że ilość kierunków studiów w których wykładowcy używają angielskiego oferowanych przez renomowane uczelnie w Polsce systematyczne rośnie. Dodatkowo zdecydowanie prościej po takiej szkole dostać się na uczelnie, która mieści się za granicą.